Eseti meghatalmazás jogi személy vagy egyéb szervezet részére. NAV által elfogadott meghatalmazásminta, a mindennapi életben is használható.

Havi, általános munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) minta, egy dolgozó oldalanként.

A cégautó adó elkerüléséhez mindenképpen vezetni kell útnyilvántartást, mert ezzel kétséget kizáróan igazolható, hogy a céges autó csak céges célból van használva. Célszerű vezetni a cégautó adó megfizetése esetén is, mert a költségelszámolás alapja az útnyilvántartás.

Hivatali, illetve üzleti utazásokat van lehetőség elszámolni magángépjárműre a kiküldetési rendelvénnyel, méghozzá bizonyos feltételek teljesítésével adómentesen. A kifizető két példányban készíti el, az első példány a kiállítóé, a második példány a kiküldötté.

A munkaszerződés a munkaviszony létesítésére szolgáló szerződésfajta. A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, míg a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.

Több esetben is előfordulhat, mint például munkakör változása, bérezés módosítása, munkaidő csökkentése vagy növelése, hogy szükséges a meglévő munkaszerződést módosítani. Erre szolgál ez a dokumentum.

Új dolgozó adatainak felvételéhez szükséges űrlap, ami tartalmazza az összes fontos adatot a munkaszerződés megkötéséhez és a dolgozó bejelentéséhez. A dolgozó adatait a honlapunkon ITT található űrlapon keresztül is elküldheti részünkre.

Foglalkoztatói igazolással a cégünk és a munkavállalónk közti munkaviszonyt és annak legfontosabb jellemzőit tudjuk igazolni. Felhasználása szerteágazó, a hitelfelvételtől egészen az óvodai szolgáltatásokig szükség lehet rá.

Ingó adásvételi szerződés, amely tartalmazza a Polgári Törvénykönyv által minimálisan megszabott kötelező adatokat.

A vállalkozónak bizonyítani kell, hogy a székhely, telephely, fióktelep használatára jogosultsággal rendelkezik. Az alábbi nyilatkozat kitöltésével megelőzhető az esetleges cégmegszüntetési eljárás.

A munkavállalóknak minden évben nyilatkozniuk kell, hogy igénybe kívánják-e venni havonta a családi kedvezményt, valamint ha igénybe kívánják venni, akkor azt egyedül, vagy esetleg megosztva a házastárssal. A NAV honlapján van egy remek, online kitölthető nyilatkozati űrlap, amit ITT találhat meg. Ez az online nyilatkozat teljesen egyenértékű a letölthető változattal, csak egyszerűbb a használata.

Az alábbi nyilatkozat kitöltésével tudja igényelni a munkavállaló, hogy a munkáltatója minden hónapban érvényesítse számára az első házasok kedvezményét. A NAV honlapján van egy remek, online kitölthető nyilatkozati űrlap, amit ITT találhat meg. Ez az online nyilatkozat teljesen egyenértékű a letölthető változattal, csak egyszerűbb a használata.

Ha Ön jogosult a 25 év alatti fiatalok kedvezményére, akkor azt a munkáltatója, kifizetője mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg annak részben vagy egészben történő mellőzéséről nem ad nyilatkozatot. Amennyiben Ön a kedvezmény érvényesítésének részben vagy egészben történő mellőzése mellett dönt, akkor ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és adja át munkáltatójának, kifizetőjének!

Nyilatkozat a 30 év alatti anyák SZJA kedvezményének havi érvényesítéséhez.

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) az EU tevékenységi osztályozásának magyar nyelvű változata. 2008. január 1-jétől a TEÁOR’08-at alkalmazzuk a gazdasági egységek főtevékenységének meghatározására, a gazdasági és társadalmi mutatók számításánál, valamint a statisztikai adatok publikálásánál.

Az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke a TEÁOR’08 alapján készült, jellemzően egyéni vállalkozók által üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységek TEÁOR-nál részletesebb csoportosítása és megjelenítése céljából.

Próbaidő alatt bármelyik fél indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a munkaszerződést. Az alábbi iratminta arra az esetre szolgáltat egy alternatívát, ha a munkavállaló mond fel azonnali hatállyal a próbaideje alatt.

A munkavállalónak jogában áll munkaviszonyát azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, illetve súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte vagy olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Munkavállalói felmondás minta, határozatlan idejű munkaviszony esetén.

A munkavállaló és a munkáltató között fennálló munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése.

Eseti meghatalmazás magánszemély vagy egyéni vállalkozó részére. NAV által elfogadott meghatalmazásminta, a mindennapi életben is használható.

A cégautóadó elkerüléséhez mindenképpen vezetni kell útnyilvántartást, mert ezzel kétséget kizáróan igazolható, hogy a céges autó csak céges célból van használva. Célszerű vezetni a cégautóadó megfizetése esetén is, mert a költségelszámolás alapja az útnyilvántartás.

A cégautóadó elkerüléséhez mindenképpen vezetni kell útnyilvántartást, mert ezzel kétséget kizáróan igazolható, hogy a céges autó csak céges célból van használva. Célszerű vezetni a cégautóadó megfizetése esetén is, mert a költségelszámolás alapja az útnyilvántartás.

Napjainkba egyre gyakoribb, hogy valaki befektetési céllal vásárol ingatlant, hogy albérlet gyanánt kiadja. Ehhez lehet egy kis segítség az alábbi albérleti szerződés minta.

A munkáltató által a munkavállalónak kötelezően adandó tájékoztató, ami a munkaszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A tagi kölcsön azt jelenti, hogy a vállalkozás tulajdonosa a cég részére kölcsönt ad. Önmagában a tagi kölcsön nyújtása nem jelent problémát és jogilag sem kérdőjelezhető meg, tehát a tagi kölcsön nyújtása teljesen legális. A tagi hitel és a tagi kölcsön fogalma megegyezik. Tagi kölcsön nyújtását minden esetben szerződéskötésnek kell megelőznie!

Egyszerűsített munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka esetén lehet kötni. A kulcsszó a lehet, ugyanis ezen munkaviszony esetében nem kötelező (minden más esettel ellentétben) a szerződést írásba foglalni.

Munkáltatói jövedelemigazolással a cégünk és a munkavállalónk közti munkaviszonyt és a munka ellenértékeként fizetett bért tudjuk igazolni. Felhasználása szerteágazó, a hitelfelvételtől egészen az óvodai szolgáltatásokig szükség lehet rá.

Teljesítési jegyzőkönyvet (teljesítésigazolást) kell kiállítani a megbízó és a megbízott között létrejött megbízási szerződés (rész)teljesítésének igazolására. A jegyzőkönyv aláírásával a megbízott átadja, a megbízó átveszi a teljesített munkát, valamint a megbízó igazolja és elfogadja a szolgáltatás teljesítését.

Az Áfa-törvény 142.§ szerint a szolgáltatást igénybe vevőjének nyilatkoznia kell, hogy az igénybe vett tevékenység építési hatósági engedély-köteles, illetve nyilatkoznia kell adóalanyi státuszáról.

Adóelőleg nyilatkozat magánszemély részére, az önálló és nem önálló tevékenységére tekintettel milyen költségelszámolást választ.

Magánszemély nyilatkozata, hogy a kifizető milyen adókedvezményt érvényesíthet számára a bére kifizetésénél. Súlyos fogyatékosság, rokkantság esetén kell kitölteni.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák nyilatkozata az élethosszig tartó SZJA-mentességről.

Kiegészítő nyilatkozat a külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyek adóalap-kedvezményének érvényesítéséhez.

Kérelem a saját jogú nyugellátás összegének 0,5 százalékos emeléséhez.

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) az EU tevékenységi osztályozásának magyar nyelvű változata. 2008. január 1-jétől a TEÁOR’08-at alkalmazzuk a gazdasági egységek főtevékenységének meghatározására, a gazdasági és társadalmi mutatók számításánál, valamint a statisztikai adatok publikálásánál. Ez egy részletesen kifejtett lista, nem csak felsorolásszintű, mint a TEÁOR struktúra.

Az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke a TEÁOR’08 alapján készült, jellemzően egyéni vállalkozók által üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységek TEÁOR-nál részletesebb csoportosítása és megjelenítése céljából.

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR’08) a foglalkozásokat tartalmazza a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően, az adott foglalkozáshoz szükséges képzettség, készség figyelembevételével kialakított csoportosításban.

Próbaidő alatt bármelyik fél indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a munkaszerződést. Az alábbi iratminta arra az esetre szolgáltat egy alternatívát, ha a munkáltató mond fel azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

A munkáltatónak jogában áll a munkaviszonyt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségét szándékosan, illetve súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte vagy olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Munkavállalói felmondás minta, határozott idejű munkaviszony esetén.

A munkavállaló és a munkáltató között fennálló határozatlan idejű munkaviszony munkáltató által történő megszüntetése.