A számviteli törvény rendelkezik arról, hogy a gazdálkodónak ki kell alakítani és írásba kell foglalnia az adottságainak megfelelő számviteli politikát. A számviteli politika keretein belül írásban kell rögzíteni az e törvény által előírt szabályzatokat:

 • számviteli politika,
 • bizonylati rend,
 • értékelési szabályzat,
 • leltározási szabályzat,
 • selejtezési szabályzat,
 • pénzkezelési szabályzat,
 • számlarend és számlatükör.

Szabályzatok

A számviteli szabályzatokat csak azoknak a gazdálkodóknak kell elkészíteniük, akik a számviteli törvény hatálya alá tartoznak. A törvény alapján mentesülnek a szabályzatok elkészítése alól:

 • mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozások,
 • minden egyéb vállalkozó, aki nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá, mint például az egyéni vállalkozók, KATA-s Bt-k.

A szabályzatok elkészítéséért, valamint azok módosításáért a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy a felelős. Éppen ezért a törvényi rendelkezés miatt nem tartozik az alap könyvviteli szolgáltatások körébe a szabályzatok elkészítése. A szabályzatok elkészítésének határidejénél a 90 napot kell nagyon megjegyezni, ugyanis egy újonnan alakult társaságnak ennyi ideje van elkészíteni, egy már működő cégnek ennyi ideje van aktualizálni a törvénymódosításhoz képest.
Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) és a Büntető törvénykönyv is szankciókkal él, ha a gazdálkodó megsérti a számviteli szabályzatokra vonatkozó előírásokat:

 • az Art. szerint 200-500 ezer Ft-ig terjedő mulasztási bírság szabható ki,
 • A Btk. szerint 3 évig terjedő szabadságvesztés is kiróható a számvitel rendjének megsértése miatt.

Rövid határidő vállalása mellett készítjük el az Ön cégére adaptált szabályzatait. Az általunk elkészített szabályzatokat minden évben a törvényi változásoknak megfelelően frissítjük (megrendelés alapján).
A kötelező szabályzatokon túl – a teljesség igénye nélkül – vállaljuk még az alábbiak elkészítését is:

 • Cafeteria szabályzat,
 • Munkavédelmi szabályzat,
 • Iratkezelési szabályzat,
 • Mobiltelefon használati szabályzat,
 • Gépkocsi használati szabályzat.

 

Személyre/cégre szabott információért vegye fel a kapcsolatot velünk telefonon, vagy az alábbi ajánlatkérési űrlapon