Eseti meghatalmazás jogi személy vagy egyéb szervezet részére. NAV által elfogadott meghatalmazásminta, a mindennapi életben is használható.

Éves munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) minta, egy dolgozó oldalanként. Az áthelyezett munkanapok és munkaszüneti napok előre ki vannak töltve.

Havi, általános munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) minta, egy dolgozó oldalanként.

A cégautó adó elkerüléséhez mindenképpen vezetni kell útnyilvántartást, mert ezzel kétséget kizáróan igazolható, hogy a céges autó csak céges célból van használva. Célszerű vezetni a cégautó adó megfizetése esetén is, mert a költségelszámolás alapja az útnyilvántartás.

Hivatali, illetve üzleti utazásokat van lehetőség elszámolni magángépjárműre a kiküldetési rendelvénnyel, méghozzá bizonyos feltételek teljesítésével adómentesen. A kifizető két példányban készíti el, az első példány a kiállítóé, a második példány a kiküldötté.

A munkaszerződés a munkaviszony létesítésére szolgáló szerződésfajta. A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, míg a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.

Több esetben is előfordulhat, mint például munkakör változása, bérezés módosítása, munkaidő csökkentés vagy növelése, hogy szükséges a meglévő munkaszerződést módosítani. Erre szolgál ez a dokumentum.

Új dolgozó adatainak felvételéhez szükséges űrlap, ami tartalmazza az összes fontos adatot a munkaszerződés megkötéséhez és a dolgozó bejelentéséhez. A dolgozó adatait a honlapomon ITT található űrlapon keresztül is elküldheti részemre.

Foglalkoztatói igazolással a cégünk és a munkavállalónk közti munkaviszonyt és annak legfontosabb jellemzőit tudjuk igazolni. Felhasználása szerteágazó, a hitelfelvételtől egészen az óvodai szolgáltatásokig szükség lehet rá.

Ingó adásvételi szerződés, amely tartalmazza a Polgári Törvénykönyv által minimálisan megszabott kötelező adatokat.

A vállalkozónak bizonyítani kell, hogy a székhely, telephely, fióktelep használatára jogosultsággal rendelkezik. Az alábbi nyilatkozat kitöltésével megelőzhető az esetleges cégmegszüntetési eljárás.

A munkavállalóknak minden évben nyilatkozniuk kell, hogy igénybe kívánják-e venni havonta a családi kedvezményt, valamint ha igénybe kívánják venni, akkor azt egyedül, vagy esetleg megosztva a házastárssal. A NAV honlapján van egy remek, online kitölthető nyilatkozati űrlap, amit ITT találhat meg. Ez az online nyilatkozat teljesen egyenértékű a letölthető változattal, csak egyszerűbb a használata.

Az alábbi nyilatkozat kitöltésével tudja igényelni a munkavállaló, hogy a munkáltatója minden hónapban érvényesítse számára az első házasok kedvezményét. A NAV honlapján van egy remek, online kitölthető nyilatkozati űrlap, amit ITT találhat meg. Ez az online nyilatkozat teljesen egyenértékű a letölthető változattal, csak egyszerűbb a használata.

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) az EU tevékenységi osztályozásának magyar nyelvű változata. 2008. január 1-jétől a TEÁOR’08-at alkalmazzuk a gazdasági egységek főtevékenységének meghatározására, a gazdasági és társadalmi mutatók számításánál, valamint a statisztikai adatok publikálásánál.

Az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke a TEÁOR’08 alapján készült, jellemzően egyéni vállalkozók által üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységek TEÁOR-nál részletesebb csoportosítása és megjelenítése céljából.

Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására az alábbi jegyzékben szereplő költségvetési számlaszámok szolgálnak. A jegyzék tartalmazza a számlaszámokhoz rendelt adónemkódokat is.

Próbaidő alatt bármelyik fél indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a munkaszerződést. Az alábbi iratminta arra az esetre szolgáltat egy alternatívát, ha a munkavállaló mond fel azonnali hatállyal a próbaideje alatt.

A munkavállalónak jogában áll munkaviszonyát azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, illetve súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte vagy olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Munkavállalói felmondás minta, határozatlan idejű munkaviszony esetén.

A munkavállaló és a munkáltató között fennálló munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése.

Eseti meghatalmazás magánszemély vagy egyéni vállalkozó részére. NAV által elfogadott meghatalmazásminta, a mindennapi életben is használható.

Éves munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) minta, hat dolgozó oldalanként. Az áthelyezett munkanapok és munkaszüneti napok előre ki vannak töltve.

A cégautó adó elkerüléséhez mindenképpen vezetni kell útnyilvántartást, mert ezzel kétséget kizáróan igazolható, hogy a céges autó csak céges célból van használva. Célszerű vezetni a cégautó adó megfizetése esetén is, mert a költségelszámolás alapja az útnyilvántartás.

A cégautó adó elkerüléséhez mindenképpen vezetni kell útnyilvántartást, mert ezzel kétséget kizáróan igazolható, hogy a céges autó csak céges célból van használva. Célszerű vezetni a cégautó adó megfizetése esetén is, mert a költségelszámolás alapja az útnyilvántartás.

A munkáltató által a munkavállalónak kötelezően adandó tájékoztató, ami a munkaszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A tagi kölcsön azt jelenti, hogy a vállalkozás tulajdonosa a cég részére kölcsönt ad. Önmagában a tagi kölcsön nyújtása nem jelent problémát és jogilag sem kérdőjelezhető meg, tehát a tagi kölcsön nyújtása teljesen legális. A tagi hitel és a tagi kölcsön fogalma megegyezik. Tagi kölcsön nyújtását minden esetben szerződéskötésnek kell megelőznie!

Egyszerűsített munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka esetén lehet kötni. A kulcsszó a lehet, ugyanis ezen munkaviszony esetében nem kötelező (minden más esettel ellentétben) a szerződést írásba foglalni.

Teljesítési jegyzőkönyvet (teljesítésigazolást) kell kiállítani a megbízó és a megbízott között létrejött megbízási szerződés (rész)teljesítésének igazolására. A jegyzőkönyv aláírásával a megbízott átadja, a megbízó átveszi a teljesített munkát, valamint a megbízó igazolja és elfogadja a szolgáltatás teljesítését.

Munkáltató jövedelemigazolással a cégünk és a munkavállalónk közti munkaviszonyt és a munka ellenértékeként fizetett bért tudjuk igazolni. Felhasználása szerteágazó, a hitelfelvételtől egészen az óvodai szolgáltatásokig szükség lehet rá.

Az Áfa-törvény 142.§ szerint a szolgáltatást igénybe vevőjének nyilatkoznia kell, hogy az igénybe vett tevékenység építési hatósági engedély-köteles, illetve nyilatkoznia kell adóalanyi státuszáról.

Adóelőleg nyilatkozat magánszemély részére, az önálló és nem önálló tevékenységére tekintettel milyen költségelszámolást választ.

Magánszemély nyilatkozata, hogy a kifizető milyen adókedvezményt érvényesíthet számára a bére kifizetésénél. Súlyos fogyatékosság, rokkantság esetén kell kitölteni.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák nyilatkozata az élethosszig tartó SZJA-mentességről.

Kérelem a saját jogú nyugellátás összegének 0,5 százalékos emeléséhez.

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) az EU tevékenységi osztályozásának magyar nyelvű változata. 2008. január 1-jétől a TEÁOR’08-at alkalmazzuk a gazdasági egységek főtevékenységének meghatározására, a gazdasági és társadalmi mutatók számításánál, valamint a statisztikai adatok publikálásánál. Ez egy részletesen kifejtett lista, nem csak felsorolásszintű, mint a TEÁOR struktúra.

Az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke a TEÁOR’08 alapján készült, jellemzően egyéni vállalkozók által üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységek TEÁOR-nál részletesebb csoportosítása és megjelenítése céljából.

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR’08) a foglalkozásokat tartalmazza a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően, az adott foglalkozáshoz szükséges képzettség, készség figyelembevételével kialakított csoportosításban.

Próbaidő alatt bármelyik fél indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a munkaszerződést. Az alábbi iratminta arra az esetre szolgáltat egy alternatívát, ha a munkáltató mond fel azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

A munkáltatónak jogában áll a munkaviszonyt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségét szándékosan, illetve súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte vagy olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Munkavállalói felmondás minta, határozott idejű munkaviszony esetén.

A munkavállaló és a munkáltató között fennálló határozatlan idejű munkaviszony munkáltató által történő megszüntetése.